มันเป็นท่าที่ผู้หญิงใกล้เสร็จ น้ำหีแตกไม่แตกค่อยว่ากัน แต่ถ้าเสร็จแล้ว ไม่มีแรงเย็ดต่อแล้วนะ

Published on March 9, 2017
Post by

มันเป็นท่าที่ผู้หญิงใกล้เสร็จ น้ำหีแตกไม่แตกค่อยว่ากัน แต่ถ้าเสร็จแล้ว ไม่มีแรงเย็ดต่อแล้วนะ